Om‎ > ‎

Visjon

Som lege skulle jeg ønske at vi hadde et helsemarked, i stedet for et sykdomsmarked. I dag har vi et lønnsomt sykdomsmarked, særlig med sykdommer som blir kroniske, og som krever medisinsk og medikamentell behandling i lang tid. Mange av disse tilstandene er livsstilrelatert, hvorav en del forårsakes av og forverres av stress. Sorg og tap av selvfølelse, samt tap av opplevd kontroll og mestring i eget liv, følger ofte i kjølvannet av å få en medisinsk diagnose. Mindfulness kan bidra til større personlig deltagelse vedrørende beslutninger om egen helse og nødvendig behandling, samt gi en opplevelse av økt mestring og livskvalitet. Det er mitt håp at det blir økende fokus på hva som gir helse og livsmestring i årene som kommer. Det meste ved deg er friskt og fungerende, også når du har en diagnose. Å trene oppmerksomt nærvær kan gjøre det lettere å samarbeide om nødvendig medisinsk behandling, i en del tilfeller til og med øke effekten av den medisinske behandlingen, og styrke livsglede og minske smerter under pågående sykdom og behandling.

Comments