Hva er MBSR?

Mindfulness Basert Stressreduksjon (MBSR)

MBSR er et standarisert 8-ukers treningsprogram i stressreduksjon. Det er basert på forskjellige metoder hvorav mindfulness, oppmerksomt nærvær på norsk, er den viktigste faktoren.
MBSR-programmet ble utformet i 1979 av Dr. Jon Kabat-Zinn og hans kolleger fra Stress Reduction Clinic ved University of Massachusetts, Department of Behavioral and Preventive Medicine, Massachusetts, USA [11] . Kurset er til nå holdt for over 20 000 deltagere bare ved universitetet i Massachusetts. MBSR-kurset er det eldste og største stressreduksjonsprogrammet i verden, som også er akademisk og medisinsk basert.
MBSR er blitt vellykket implementert i hundrevis av sykehus, klinikker, helsesentra, utdanningsinstitusjoner etc. rundt om i verden.
I Europa er programmet blitt brukt med suksess siden tidlig 90-tall, og interessen har siden vokst jevnt. Det er i hovedsak dette programmet forskning omkring de positive effektene av mindfulness er basert på. 


MBSR blir detaljert beskrevet i Kabat-Zinns bok: " Full Catastrophe Living." Boken er utgitt på dansk i 2012, og heter da "Lev med livets katastrofer".

MBSR-kurset er et 8-ukers intensivkurs som består av regelmessig, disiplinert og systematisk trening i oppmerksomt nærvær, som kombinerer teori, praktiske øvelser, refleksjon og hjemmeoppgaver. Gjennomføring av kurset kan kreve viljestyrke og evne til utholdenhet, kanskje særlig de dagene du ikke har lyst til å gjøre øvelsene. Og det er ofte da det er nyttigst å gjøre dem! Det krever at du setter av ca 45 minutter hver dag i ukene kurset pågår, til å gjøre øvelser. Det er det å gjøre øvelsene som gir effekt i forhold til oppøving av evnen til oppmerksomt nærvær.

MBSR-kurset er simpelthen et intensivt selvstyrt treningsprogram i kunsten å leve bevisst. Når vi er mer nærværende, øker kvaliteten på det vi gjør. Det du gir ditt fokus, og det du øver på, blir du bedre til.

Hvis man lider av en kronisk sykdom, smerter eller handicap som forårsaker ytterligere stress i tillegg til det normale presset, er et sterkt personlig engasjemet enda viktigere. Forskning viser at  MBSR er enormt styrkende for pasienter med kroniske smerter, høyt blodtrykk, hjertesykdom, kreft og fordøyelsesbesvær/sykdommer, såvel som for personer med psykologiske problemer som angst, stress og panikkanfall. Det du kan lære på MBSR-kurset er hvordan du kan ta bedre vare på deg selv. Ikke som en erstatning for medisinsk behandling, men som et livsviktig supplement til denne. Hvis du skal gjøre deg håp om å mobilsere dine indre krefter og evner til restitusjon, leging og bedret helse, og i høyere grad ta styringen i ditt eget liv, er du nødt til å gjøre en viss innsats og legge en viss porsjon energi i det. Det kan godt være temmelig stressende å gjennomføre MBSR-kurset!

Et betydelig antall studier underbygger effekten av gjennomført MBSR-kurs. Et høyt antall kursdeltagere erfarer ett eller flere av følgende resultater etter fullført kurs:

  • færre psykiske og psykosomatiske symptomer

  • økt evne til å effektivt håndtere stressende situasjoner

  • økt evne til å slappe av

  • voksende selvtillit og kapasitet til å godta seg selv

  • økt vitalitet og livskvalitet

  • lindring av angst, smerter og depresjon

  • bedret konsentrasjon 


På kurset skal vi lære -  og øve oss i - kunsten å akseptere "livets katastrofer". Lære å arbeide med vår kropp og våre tanker, følelser og oppfatninger på en ny måte, lære oss å le litt mere av tingene, og ikke minst av oss selv, mens vi øver oss på å finne og holde balansen, så godt vi kan.


Velkommen til kurs.

Comments