Hva er mindfulness?

Mindfulness is the awareness and approach to life
that arises from paying attention on purpose, fully present,
with curiosity and compassion.


På norsk kaller vi ofte mindfulness for oppmerksomt nærvær, og begrepene brukes om hverandre.

Oppmerksomt nærvær er en spesifikk måte å være oppmerksom på. Enkelt beskrevet er mindfulness det samme som å være nærværende i nuet, å være årvåken og oppmerksom (1) fra det ene øyeblikk til det neste, med en vennlig, ikke-dømmende og aksepterende holdning (2) til det som skjer i øyeblikket, og det vi erfarer der, fra øyeblikk til øyeblikk.

Det vesentlige ved å trene oppmerksomt nærvær er å vite hva du gjør mens du gjør det. Man utvikler og trener på evnen til oppmerksomt nærvær ved med vilje å være oppmerksom på vanlige ting vi normalt ikke ville skjenke en tanke. Det dreier seg utelukkende om å være oppmerksom på det man opplever i hvert øyeblikk. Den mest brukte metoden er å la oppmerksomheten hvile i pustebevegelsen. Ved å holde oppmerksomhet på pusten (1), faller sinnet til ro, og vi blir gradvis mere oppmerksom på det som oppstår i oss av sanseinntrykk, kroppsfornemmelser, tanker og følelser. Mindfulness fokuserer ikke på å bli noe, men på å være her og nå. Trening i oppmerksomt nærvær gjør at du gradvis får større distanse til tanker og følelser, ganske enkelt ved å observere dem. Ved å bli mer bevisst, kan vi bli mindre styrt av gamle tankemønstre og følelsene disse vekker.

Evnen til oppmerksomt nærvær utvikles ved hjelp av ulike meditasjonsteknikker som stammer fra buddhistisk praksis og går 2500 år tilbake.  Meditasjon er metoden, effekten er oppmerksomt nærvær/mindfulness. Selv om mindfulness i de fleste sammenhenger stadig utøves og formidles i en buddhistisk kontekst, er den i sitt vesen universell. Det er en motode til å se inn i seg selv med henblikk på selvutforskning og selvinnsikt. Derfor kan man lære denne metoden, og anvende den slik vi gjør på MBSR-kurset, uten forbindelse til østlig kultur eller buddhisme. En av metodens store styrker er at den ikke er avhengig av tro eller ideologi.

Oppmerksomt nærvær hjelper oss til å kanalisere vår energi mer effektivt i stressede situasjoner og når vi føler oss truet og hjelpeløse. Forskning har vist at trening i oppmerksomt nærvær har positive følger for personlig velvære og mestringsevne for mennesker i alle aldre, også barn og unge. Systematisk trening i oppmerksomt nærvær kan føre til redusert stress og økt livskvalitet både for mennesker med smerter, kroniske sykdommer og psykiske plager, såvel som for folk flest. Det er derfor økende interesse for oppmerksomt nærvær innenfor helsefag, utdanning og arbeidsliv.


Oppmerksomt nærvær øves gjennom teknikker som har ulike formål og forutsetninger:

  • selvregulering av oppmerksomhet og emosjoner

  • oppnå innsikt.

  • dyrke et godt hjerte

  • utforske virkelighetens natur


Trening i oppmerksomt nærvær består av formelle og uformelle øvelser.

Formelle øvelser :

  • kroppsskanning

  • oppmerksomhetsyoga; meget enkle fysiske øvelser

  • gående nærværstrening

  • sittende nærværstrening

Uformelle øvelser

  • oppmerksomt nærvær  i dagliglivet


Mindfulness har i tillegg til oppmerksomhets- (1) og holdningsdimensjonen (2), en etisk dimensjon (3). Det kan til tider være smertefullt å stå overfor egen lidelse, og trening i oppmerksomt nærvær inneholder derfor også øvelse i selv-medfølelse, en innstilling av omsorg, varme og vennlighet mot en selv, og etterhvert overfor andre (3). Alle tre dimensjonene må være til stede for at vi skal snakke om mindfulness. Mindfulness må derfor ikke forveksles med mental trening, positiv psykologi, konsentrasjonsøvelser eller avspenningsteknikker. Alt dette er gode ting, men er altså ikke mindfulness.


Kilder:
IMA (Institute for Mindfulness-based Approaches) [13]
Bok: Lev med livets katastrofer, Jon Kabat-Zinn, Dansk psykologisk forlag 2012
Michael de Vibe, Emnekurs i Oppmerksomt nærvær, Nidaroskongressen 2013
Er mindfulness fysioterapi? Oddbjørg Erla Jonsdottir, Fysioterapeuten 10/2013
og mange, mange fler, se litteraturlisten.
Comments